Steeds meer bedrijven hebben vaste medewerker voor werkgeluk en welzijn

Steeds meer bedrijven hebben vaste medewerker voor werkgeluk en welzijn

Elke Van Hoof richt allereerste netwerk voor Chief Happiness Officers op

Welzijn op het werk staat hoog op de agenda bij veel bedrijven. Uit een bevraging* van 127 HR-professionals blijkt dat liefst 83% van hun werkgevers vandaag initiatieven hebben om het welzijn te verbeteren. Ongeveer de helft heeft hiervoor zelfs een vaste medewerker in het team, een zogenaamde ‘Chief Happiness Officer’ (CHO). Om deze steeds groeiende populatie ‘CHO’s’ te verenigen, richt Elke Van Hoof OCHO (Organisation of Chief Happiness Officers) op, de allereerste vereniging in Europa voor professionals die zich richten op een strategisch welzijnsbeleid.

Hoegaarden, 11 februari 2020 – Hoe hou ik de productiviteit van mijn medewerkers op peil? Hoe breng ik het langdurig absenteïsme terug? Hoe voldoe ik aan de welzijnswetgeving? Stuk voor stuk vragen waar bedrijven vandaag mee geconfronteerd te worden. Om deze uitdagingen aan te gaan, wordt steeds vaker een Chief Happiness Officer aangesteld, een medewerker die een welzijnsbeleid uittekent, implementeert en opvolgt. Om deze sleutelfiguren binnen de bedrijfswereld met elkaar te verbinden, besloot Elke Van Hoof als eerste in Europa een professioneel netwerk op te richten onder de naam OCHO.

Als drijvende kracht achter het Huis voor Veerkracht, het expertisecentrum voor stress, burn-out, bore-out en veerkracht, heeft Elke Van Hoof een vinger aan de pols bij zowel bedrijven als individuele medewerkers. Zij is ook de auteur van het boek ‘De Chief Happiness Officer - Stappenplan voor een strategisch welzijnsbeleid op het werk’ en geeft opleidingen aan HR-professionals rond dit thema. Elke Van Hoof: “Bedrijven beseffen steeds meer dat een geïntegreerd welzijnsbeleid een must is om hun medewerkers gemotiveerd en mentaal fit te houden. Daarin speelt het HR-team, en met name de Chief Happiness Officer, een sleutelrol. Met OCHO wil ik deze professionals met mekaar verbinden om welzijn op het werk nog breder uit te dragen en zo een maatschappelijke meerwaarde te creëren.

En dit initiatief wordt erg geapprecieerd: OCHO heeft van bij de start al meteen ongeveer 140 leden. Zij kijken hierbij vooral uit naar de kennisdeling, onder andere via wetenschappelijk onderbouwde on- en offline opleidingen en een digitale bibliotheek met de meest recente vakliteratuur en een reeks tools, video’s en oefeningen. Daarnaast is het natuurlijk ook de bedoeling het netwerk tussen de Chief Happiness Officers onderling te versterken, van fysieke events over de online academy tot de community op social media. Elke Van Hoof: “Ik zie veel Chief Happiness Officers hard werken aan werkplezier terwijl ze zelf helaas maar een eenzame job hebben. Ze boksen op tegen heel wat uitdagingen waardoor het vaak aanvoelt alsof ze één stap vooruit zetten en vervolgens twee stappen achteruit. OCHO is hier het antwoord op. We willen een thuisbasis zijn voor de CHO. We willen een klankbord zijn waarbinnen de CHO kan ventileren binnen een veilige context. Met OCHO willen we samenwerken aan één gemeenschappelijk doel: een goed doordacht welzijnsbeleid binnen de organisatie".

Elke Aelbrecht, Chief Happiness Officer bij AXA: “Ik was meteen overtuigd van de meerwaarde van een netwerk als OCHO. Bij AXA staan we al behoorlijk ver in de implementatie van een performant welzijnsbeleid en zien we mooie resultaten, waaronder een dalend absenteïsme. Er blijft echter continu werk aan de winkel in deze snel veranderende tijden. Wij hebben dus behoefte aan gesprekspartners die ons met hun ervaringen kunnen inspireren om te blijven vernieuwen in ons beleid. Ook het up-to-date blijven van de nieuwigheden in ons domein is cruciaal.

Kim Adriansens, Manager Welzijn, Leren & Ontwikkelen bij het UZ Brussel: “Ik heb meteen besloten om mij aan te sluiten bij OCHO. Binnen mijn organisatie zitten we vandaag nog in een pioniersfase qua uitbouw van een welzijnsbeleid. Het zal dan ook erg waardevol zijn om beroep te kunnen doen op een netwerk van ‘sparring partners’. OCHO zal ook zeker van pas komen om het kaf van het koren te scheiden. Vandaag vind je enorm veel input in de media en online over welzijn op het werk en is het dikwijls een tijdrovende uitdaging om door de bomen het bos nog te zien.

Als aftrap deed OCHO alvast een onderzoek bij 127 HR-professionals om te zien hoe het staat met het welzijnsbeleid in hun bedrijven. Daaruit blijkt dat 83% van hen initiatieven rond welzijn op het werk opzetten. Bij 4 op de 10 is er sprake van een geïntegreerd welzijnsbeleid – een aanpak die volledig afgestemd is op de missie en de waarden van het bedrijf. Focuspunten van de verschillende welzijnsactiviteiten zijn het langdurig ziekteverzuim onder controle houden (54%), betrokkenheid (49%) en flexibiliteit (45%) stimuleren, preventieve welzijnsmaatregelen met acties rond oa. beweging en stress management (45%) en een goede work-life balance (40%). Ongeveer de helft van de HR-professionals heeft een apart budget voor zijn welzijnsactiviteiten en doet metingen naar de impact ervan.

Al geven 6 op de 10 ook aan dat het voor hen niet duidelijk is wat een geïntegreerd welzijnsbeleid nu precies inhoudt. Op dit vlak is nog wel flink wat terrein te winnen. Ook de kennis van de welzijnswetgeving is voor verbetering vatbaar met slechts 1 op 5 HR-professionals die aangeven dat ze helemaal vertrouwd zijn met de wetgeving en meer dan de helft die zegt er maar een beetje van te kennen.  

Elke Van Hoof: “De erkenning van het belang van welzijn op het werk groeit in onze Belgische bedrijven. Al is er duidelijk wel nog behoefte aan een breder gedragen definitie van een geïntegreerd welzijnsbeleid en een beter begrip hoe je zo’n beleid nu in de praktijk afstemt op de waarden en de cultuur van het bedrijf. Er is geen one size fits all als het op welzijn aankomt. En net daarin wil OCHO een verschil maken – door kennisniveaus te vergroten, meer draagvlak te creëren en daarmee uiteindelijk ook welzijn op het werk te vergroten.

Eerste activiteit in de evenementenkalender van OCHO is een ontbijtsessie op 4 maart waar er onder meer wordt ingegaan op HR analytics.

 

Voor meer informatie of interviews met Elke Van Hoof:

Communicatiebureau Wyngs

Els Bruyninckx                                                          

E: els@wyngs.be                                                      

M: 0474/288 177       

*Uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Listen.                                          

Over OCHO
OCHO is het eerste Europese netwerk van Chief Hapiness Officers en HR-professionals die zich bezighouden met het uitwerken en implementeren van een strategisch, geïntegreerd welzijnsbeleid. OCHO werd opgericht door Elke Van Hoof die vanuit haar rol bij Huis voor Veerkracht de nood aan kennisdeling detecteerde bij HR-professionals en bedrijven in het algemeen. OCHO wil de Chief Happiness Officers met mekaar in verbinden en hen versterken in hun functie door hen wetenschappelijk onderbouwde kennis aan te bieden. Meer informatie over OCHO en de lidmaatschappen op www.ochocommunity.com.

Over Huis voor Veerkracht & Elke Van Hoof
Huis voor Veerkracht is een expertisecentrum voor de behandeling van stress, burn-out, bore-out en veerkracht, opgericht door Elke Van Hoof. Het centraliseert wat patiënt, medewerker en bedrijf nodig hebben om tot je volle potentieel te komen ongeacht de situatie, het tijdstip en achtergrondkennis. De kernboodschap die alle diensten doorkruist – sterker met stress – leidt tot beter omgaan met stress en een snelle terugkeer bij uitval door stress. Huis voor Veerkracht is het geesteskind van Elke Van Hoof, autoriteit op het vlak van stress en burn-out. De unieke kwaliteit van Elke Van Hoof is haar combinatie van een academische achtergrond met praktijkervaring binnen het bedrijfsleven. Naast haar functie als bedrijfsleider van Huis voor Veerkracht is Elke Van Hoof professor aan de Vrije Universiteit Brussel waar ze onderzoek verricht binnen de eerstelijnspsychologie.